IMG_1806

Systemen communiceren zelf wanneer onderhoud exact nodig is

8 januari 2020

Begin december zat Breman Woningbeheer Zuid samen met woningcorporatie Mooiland en Breman Utiliteit Zwolle aan tafel om te praten over ‘predictive maintenance’: hoe kunnen we gezamenlijk sneller, beter, efficiënter en duurzamer onderhoud uitvoeren met behulp van data?

Gebruik van data voor sneller en beter onderhoud
Breman en Mooiland werken al enige tijd met elkaar samen. Met behulp van data hopen we die samenwerking nog efficiënter en effectiever te maken. Helaas wordt data nog te weinig gebruikt, terwijl daar juist kansen liggen. Breman en Mooiland hebben daarom de handschoen opgepakt. Samen onderzoeken we hoe het onderhoudsproces beter ingericht kan worden met het gebruik van data.

Begin van een aantal pilots
De bijeenkomst leverde mooie en concrete resultaten op! Een klein projectteam gaat met een aantal pilots werken: data van complexen wordt verzameld en aan de hand van die data wordt gekeken hoe we onderhoud sneller en makkelijker kunnen laten verlopen.

Wat levert het op?
Predictive maintenance levert ons bijvoorbeeld het volgende op:

  • Onderhoud pas uitvoeren als het nodig is, in plaats van volgens een planning
  • Sommige problemen kunnen op afstand worden opgelost, dus het aantal ritjes van monteurs kunnen worden verminderd
  • Ook kan vaak op afstand al worden geconstateerd waar problemen zich bevinden. Afspraken bij bewoners thuis kunnen daardoor ook verminderd worden (en de juiste materialen kunnen gelijk meegenomen worden)
  • Bewoners hoeven minder vaak thuis te blijven, dus overlast wordt verminderd
  • Materiaalkosten en het aantal manuren worden verminderd
  • Energieverbruik wordt verminderd, omdat systemen op afstand kunnen worden gevolgd. Er kan op afstand worden ingegrepen, als systemen problemen hebben.

Marcel Noordhuis, directeur Breman Woningbeheer Zuid: “Het begint uiteindelijk met het opdoen van ervaringen op kleine schaal. Als we niet met predictive maintenance aan de slag gaan, leren we ook niets. En als we niet leren, worden we nooit beter. Daarom willen we met pilots gaan werken. De kunst is om door gebruik van data niet harder te gaan werken, maar vooral slimmer.”

Harma Zijgers, Teammanager Vastgoeddata en Advies: “Alleen samen met ​partners kan Mooiland de kwaliteit en dienstverlening voor onze huurders nog beter maken. Predictive Maintenance is hiervoor een methode. Als wij systemen in een woning kunnen laten communiceren over de onderhoudsbehoefte, dan wordt het werk alleen maar efficiënter, beter en ​goedkoper. Een manier om onze sociale huurders nog beter van dienst te zijn. Breman heeft al ervaring met het werken met data en op afstand monitoren van systemen​. Deze kennis en expertise willen wij graag stap-voor-stap inzetten in onze huurwoningen.”

Samen slimmer worden
Een boeiende bijeenkomst, met mooie resultaten en bovendien: een gemeenschappelijke ambitie. We willen samen slimmer worden en elkaar helpen om samen beter te worden. Wordt vervolgd!