ball-shaped-blur-bokeh-2534493

Techniek Nederland maakt Klimaatakkoord uitvoerbaar en betaalbaar

4 september 2019

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland tekent vandaag in Madurodam voor steun aan het Klimaatakkoord. Breman heeft in de klankbordgroep van Techniek Nederland gezeten.

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat en Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, zijn bij de ondertekening aanwezig. “De installatiebranche wil zich inzetten om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, de infrastructuur en de industrie terug te dringen. De ruim 5.000 leden van Techniek Nederland zullen voor innovatieve oplossingen moeten zorgen om de kosten van de energietransitie binnen de perken te houden. Tegelijkertijd wil de branche alles op alles zetten om werknemers bij te scholen en nieuw talent te werven. De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn alleen te realiseren als er voldoende technici met green skills instromen op de arbeidsmarkt”, zo laat Techniek Nederland weten.

In de klankbordgroep van Techniek Nederland heeft Breman alle relevante stukken die op de klimaattafel zijn gepasseerd mogen inzien en voorzien van commentaar. Mede door ons commentaar en dat van andere installateurs, heeft Techniek Nederland zich ingezet om een realistisch en haalbaar akkoord te bewerkstelligen, waarbij de installateur een prominente rol inneemt. We hebben onder meer actief meegerekend aan de TCO modellen voor de verschillende verduurzamingsconcepten in woningen. Deze berekeningen zijn als input naar de Algemene Rekenkamer gegaan en geven nu richting aan de keuzes die overheden maken. (TCO=Total Cost of Ownership). “Dit klimaatakkoord heeft alles in zich om een mooi en verantwoord leef- en werkklimaat te creëren, voor nu en voor onze toekomstige generatie.”