Veilig Wonen Schiedam succesvol

25 september 2017

Tijdens een bijeenkomst op het Dr. Willem Dreesplein in Nieuwland presenteerde Woonplus Schiedam maandag de voorlopige resultaten van het project ‘Veilig Wonen Schiedam’. Voor dit project gaat het Team Veilig Wonen bij alle huurders van Woonplus langs om kosteloos de rookgasafvoer en luchttoevoer in de woningen te controleren en koolmonoxidemelders en rookmelders te plaatsen. Al drieduizend woningen zijn bezocht.

Woonplus Schiedam wil haar huurders een zo veilig mogelijke woning bieden en startte Veilig Wonen Schiedam begin dit jaar samen met Breman Woningbeheer. De gemeente Schiedam en Brandweer Rotterdam-Rijnmond steunen het project. Met de drieduizend geslaagde huisbezoeken ligt het project op schema. Als eerste waren de huurders in Schiedam Zuid aan de beurt, gevolgd door die in de wijken Centrum en West. Nu wordt gewerkt in Nieuwland en vervolgens gaat het Team Veilig Wonen door naar Schiedam Noord. De initiatiefnemers verwachten begin 2018 het project af te ronden.

Schiedam veiliger

De woningcorporatie bezit ruim 11.500 huurwoningen in Schiedam. De verwachting is dat ruim negentig procent van de huurders meewerkt met de controle en installatie, die voor de huurders gratis is. De veiligheid in Schiedam neemt daarmee aanzienlijk toe. De gemeente en brandweer hopen dat het project ook bijdraagt aan bewustzijn van veiligheid in huis.

Controle en koolmonoxidemelder

Woonplus wil er alles aan doen om de kans op ongelukken met koolmonoxide te voorkomen.  Daarom worden alle toestellen voor verwarming of warm water gecontroleerd en wordt daarbij een samen met de brandweer geselecteerde en door de NVWA goedgekeurde koolmonoxidemelder opgehangen. Ook controleren de monteurs de rookgasafvoer en de luchttoevoer in de woning en verbeteren deze waar nodig.

Rookmelder 

Woonplus plaatste in 2009 rookmelders in al haar huurwoningen. Deze rookmelders hebben een batterij die ruim tien jaar meegaat en niet uit het apparaat gehaald kan worden. Om er zeker van te zijn dat alle woningen werkende rookmelders hebben, worden alle rookmelders door het Team Veilig Wonen vervangen.

Voorlichting

Goed gebruik van de installaties, goede beluchting van de woning en het regelmatig laten uitvoeren van onderhoud is belangrijk voor de veiligheid. Daarom geeft het Team Veilig Wonen voorlichting tijdens het huisbezoek voorlichting aan de bewoners.

Meer informatie over het project en Veilig Wonen is te vinden op www.breman.nl/veiligwonen

Op de foto geheel links Burgemeester C.H.J. Lamers, naast hem op de eerste stoel Edwin Suttorp, directeur Breman Woningbeheer Zuid West, O.A. Strotmann, Hoofd Operationele Voorbereiding bij Brandweer Rotterdam-Rijnmond en B. Venhuizen, Directeur-bestuurder van Woonplus.