palestrinalaan-4326

Renovatie

Breman houdt zich bezig met totaalrenovaties waarbij woningen energetisch worden verbeterd. Hier horen vaak ook een nieuwe keuken, badkamer en bijbehorende installaties bij. Het gaat dus om langlopende projecten die veel voorbereiding vereisen en eventueel gefaseerd uitgevoerd kunnen worden. Vaak worden deze projecten uitgevoerd in bewoonde staat en hebben daarmee een grote impact op bewoners.