man-using-stylus-pen-for-touching-the-digital-tablet-screen-6335

De maatregelen van Breman tegen het coronavirus

Het is inmiddels meer dan duidelijk dat het coronavirus verregaande gevolgen heeft. Dat geldt ook voor de branche waarin de Breman Installatiegroep zich begeeft. Op deze pagina proberen wij met het oog op de laatste ontwikkelingen zo veel mogelijk te verduidelijken wat onze standpunten zijn. Hier vindt u ook onze richtlijnen die wij volgen, zodat u ook weet wat ze betekenen voor u als zakelijke klant, maar ook de particuliere klant.

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor bouw- en technieksector van kracht

De Rijksoverheid heeft het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Dit protocol, dat antwoord geeft op de vraag hoe tijdens de coronacrisis veilig kan worden doorgewerkt in de bouw- en technieksector, is vanaf heden dus ook leidend voor Breman.

De meeste recente versie van protocol en het laatste nieuws hieromtrent vind je op deze plek.

Het protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, opdrachtgevers, klanten en medewerkers over de mogelijkheden om veilig door te werken in deze lastige tijd. Ook de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig door kunnen, komen aan bod. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. De overheid en de sector kiezen ervoor dat – waar het binnen de richtlijnen van het RIVM wél kan – wordt doorgewerkt. Daarom zijn er afspraken gemaakt om de voortgang van de bouwproductie in de komende weken en maanden zo goed mogelijk te borgen.

Het protocol wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook wij als Breman zijn blij met deze sectorbrede en breed gedragen afspraken. Niet alleen in het belang van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten, maar ook in dat van onze bedrijfscontinuïteit. Stilgelegd werk kan hiermee hervat worden en er wordt voorkomen dat werk stil valt.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de richtlijnen uit het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en zullen hiernaar handelen: naar en op de bouwplaats, het project, of in en rond het huis. Ook van onze klanten en opdrachtgevers verwachten wij inachtneming van de (hygiëne)richtlijnen, zoals vastgesteld in het protocol.

Met het oog op de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus, vindt u op deze pagina de richtlijnen die wij volgen. Zodat u weet wat ze betekenen voor de veiligheid en gezondheid van u als zakelijke klant, maar ook de particuliere klant én onze medewerkers.

Breman komt als landelijk werkende groep van 36 gespecialiseerde installatiebedrijven dagelijks onder meer in de woningen van bewoners, op de bouw en in ketelhuizen. Ook gaat het om werkzaamheden die plaatsvinden op scholen, in zorggebouwen, kantoren en industrie. Bij de continuering van onze werkzaamheden, nemen wij de richtlijnen uit het protocol ‘Samen veilig werken’ in acht, dat de Rijksoverheid op 27 maart 2020 heeft vastgesteld. Dit protocol richt zich op de bouw- en technieksector en aanverwante activiteiten.

Het uitgangspunt van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Dit protocol wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.

• Voordat we bij de klant of opdrachtgever binnenkomen, vragen we of er sprake is van klachten (hoesten, koorts, verkoudheid). Als dit het geval is, dan verplaatsen we de afspraak

• Fysiek contact wordt te allen tijde vermeden, we houden de 1,5 meter afstand zo veel mogelijk in stand. We begroeten de klant dus zonder aanraken of handen schudden

• We drinken geen koffie bij de klant, we blijven niet langer dan noodzakelijk

• Na het bezoek wassen monteurs de handen en nemen ze de persoonlijke hygiënerichtlijnen in acht

• Na een servicebeurt zetten monteurs, in overleg met de woningcorporatie, zelf een akkoord namens de bewoner op hun PDA (zodat deze niet wordt doorgegeven)

• Na een bezoek op een projectlocatie wast de monteur zijn handen en houdt de hygiënische maatregelen in acht

• Voorlopig voeren we de geplande service en onderhoudsbeurten uit, tenzij anders is afgesproken met de bewoner of wanneer de woningcorporatie heeft besloten het onderhoud op te schorten. Dat geldt ook voor de werkzaamheden op projecten in de zakelijke markt zoals bovenin beschreven

• Ook worden storingen opgepakt door onze monteurs

Per dag bekijken en volgen we de laatste ontwikkelingen en wat de consequenties daarvan zijn. Verder blijven wij de komende periode graag met u in overleg om, met inachtneming van de huidige situatie die voor ons allen nieuw en onzeker is, de dienstverlening zo goed mogelijk op peil te houden. Het is een situatie die we in gezamenlijkheid zo goed mogelijk moeten zien op te lossen. Schroom niet om bij eventuele vragen contact met ons op te nemen.

Mededelingen voor particuliere klanten

Heeft u op korte termijn een afspraak voor onderhoud? In principe kan deze ‘gewoon’ doorgaan, zie daarvoor ook bovenstaande richtlijnen. Is er sprake van klachten (hoesten, koorts, verkoudheid), neem dan contact op met ons om de afspraak te verzetten. Dat kan via het afspraak-verzetten-formulier op onze contactpagina: www.breman.nl/contact.