man-using-stylus-pen-for-touching-the-digital-tablet-screen-6335

De maatregelen van Breman tegen het coronavirus

Het is inmiddels meer dan duidelijk dat het coronavirus verregaande gevolgen heeft. Dat geldt ook voor de branche waarin de Breman Installatiegroep zich begeeft. Op deze pagina proberen wij met het oog op de laatste ontwikkelingen zo veel mogelijk te verduidelijken wat onze standpunten zijn. Hier vindt u ook onze richtlijnen die wij volgen, zodat u ook weet wat ze betekenen voor u als zakelijke klant, maar ook de particuliere klant.

De verregaande maatregelen rondom de aanpak van het coronavirus hebben impact op ons allemaal. Breman komt als landelijk werkende groep van 36 gespecialiseerde installatiebedrijven dagelijks onder meer in de woningen van bewoners, op de bouw en in ketelhuizen. Ook gaat het om werkzaamheden die plaatsvinden op scholen, zorggebouwen, kantoren en industrie. Bij de continuering van onze werkzaamheden, nemen wij de richtlijnen van de RIVM in acht, maar ook nemen we zelf de nodige maatregelen die van invloed kunnen zijn op de service- en onderhoudsafspraken en onze projecten in de zakelijke markt. We zetten ze hier kort op een rij.

Deze maatregelen gelden zolang het kabinet/RIVM geen aanvullende maatregelen treft, of wanneer een woningcorporatie/opdrachtgever zelf beslist het onderhoud op te schorten. Maar ook op het moment als een opdrachtgever of een van onze klanten een andere afspraak maakt of hanteert die van invloed is op het werk dat wij uitvoeren zoals in de eerste alinea is beschreven.

• Voordat we bij de klant of opdrachtgever binnenkomen, vragen we of er sprake is van klachten (hoesten, koorts, verkoudheid). Als dit het geval is, dan maken we een afspraak die plaatsvindt na 6 april

• Fysiek contact wordt te allen tijde vermeden, we houden de 1,5 meter afstand zo veel mogelijk in stand. We begroeten de klant dus zonder aanraken of handen schudden

• We drinken geen koffie bij de klant, we blijven niet langer dan noodzakelijk

• Na het bezoek wassen monteurs de handen en nemen ze de persoonlijke hygiënerichtlijnen in acht

• Na een servicebeurt zetten monteurs, in overleg met de woningcorporatie, zelf een akkoord namens de bewoner op hun PDA (zodat deze niet wordt doorgegeven)

• Na een bezoek op een projectlocatie wast de monteur zijn handen en houdt de hygiënische maatregelen in acht

• Voorlopig voeren we de geplande service en onderhoudsbeurten uit, tenzij anders is afgesproken met de bewoner of wanneer de woningcorporatie heeft besloten het onderhoud op te schorten. Dat geldt ook voor de werkzaamheden op projecten in de zakelijke markt zoals bovenin beschreven

• Ook worden storingen opgepakt door onze monteurs

Per dag bekijken en volgen we de laatste ontwikkelingen en wat de consequenties daarvan zijn. Verder blijven wij de komende periode graag met u in overleg om, met inachtneming van de huidige situatie die voor ons allen nieuw en onzeker is, de dienstverlening zo goed mogelijk op peil te houden. Het is een situatie die we in gezamenlijkheid zo goed mogelijk moeten zien op te lossen. Schroom niet om bij eventuele vragen contact met ons op te nemen.

Mededelingen voor particuliere klanten

Heeft u op korte termijn een afspraak voor onderhoud? In principe kan deze ‘gewoon’ doorgaan, zie daarvoor ook bovenstaande richtlijnen. Is er sprake van klachten (hoesten, koorts, verkoudheid), neem dan contact op met ons om de afspraak te verzetten. Dat kan via het afspraak-verzetten-formulier op onze contactpagina: www.breman.nl/contact.