Disclaimer, Privacy Statement & Cookie Statement

Disclaimer

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van Breman Beheer BV, ingeschreven onder KvK nummer 05052143.

Breman Beheer BV gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van haar website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Breman Beheer BV geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Breman Beheer BV is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Breman Beheer BV is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Breman Beheer BV worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Desgewenst kunt u toestemming vragen via onderstaande contactgegevens:

Breman Beheer BV
De Blokmat 17
8281JH Genemuiden
T 038 – 385 59 33

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze aan ons meldt via het contactformulier.

Privacyverklaring

U kunt hier onze privacyverklaring downloaden.

Cookie Statement

U kunt hier ons Cookie Statement downloaden.