APK keuring NEN8025

Breman Duurzaam Wonen

Breman Woningbeheer richt zich op Veiligheid, Beheersbaarheid en Continuïteit van comfortabel wonen. Ons Team Duurzaam Wonen voegt hier nog een dimensie aan toe; Duurzaamheid. Wilt u meer weten, vul dan het contactformulier in.

Woning APK: APK keuring volgens NEN8025

Bij duurzaam wonen denken we al snel aan zaken als Co2 reductie en energiebesparing. Maar ook levensloopbestendigheid is een duurzaam thema dat onze aandacht heeft. Daarin speelt veiligheid een belangrijke rol. De Woning APK is een goed hulpmiddel om deze veiligheid inzichtelijk te maken en te borgen. Woning APK: een noodzakelijk kwaad of juist een kans om de veiligheid van uw woningbezit op het juiste niveau in kaart te hebben?

U heeft de zorgplicht voor uw woningbezit, dus is het van groot belang dat u ook weet wat de staat is van de woninginstallatie. U wilt tenslotte effectief investeren in woningverbetering die de veiligheid waarborgt of vergroot. Een APK keuring van de installatie maakt dit inzichtelijk en geeft aan waar verbeteringen mogelijk zijn.
Het Team Duurzaam Wonen kan u daarbij helpen!

Doel van de keuring is in eerste instantie om u inzicht te geven in de technische staat van de installatie. De gekwalificeerde keurmeesters van ons team hebben alle benodigde kennis, ervaring en middelen om de APK keuring te verzorgen. Wanneer u specifieke wensen heeft die u meegenomen wilt hebben in de keuring, is dit altijd bespreekbaar.

Om de APK keuring van waarde voor u te laten zijn, ontvangt u na de keuring een Certificaat dat aan het woningdossier of aan de bewoner kan worden verstrekt.

APK Woning Certificaat

Het Breman APK Certificaat geeft weer wat de technische staat is van de woninginstallatie. Een waardevol document bij verkoop, verhuur en voor het woningdossier. Het APK Certificaat is gebaseerd op de uitkomsten van de keuring volgens NEN8025. Deze norm richt zich op de periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen en wordt gebruikt om aan te tonen dat de veiligheid van de woning voldoet aan het minimaal maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau.

Hoe werkt het in de praktijk?

De Breman specialist loopt de woninginstallatie na op het gebied van elektra, water, gas en ventilatie. De installatie en beveiligingen worden nagezien en waar nodig getest met meetapparatuur. Meetwaardes worden genoteerd in een document dat als onderlegger geldt voor het Certificaat.

Naast de vaste installatie worden ook ‘zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)’ van bewoners gemeld en genoteerd. Zo houdt u grip en inzicht op de veiligheid van uw woning.

Voor ieder onderdeel van de keuring wordt een deelcertificaat verstrekt.

Ik wil graag meer informatie:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.