Team Duurzaam Wonen

Over Team Duurzaam Wonen

Energielabeling; een noodzakelijk kwaad of juist een kans om uw woningbezit op het juiste niveau te waarderen? Natuurlijk, u heeft de uitdaging om CO2 doelstellingen te realiseren, dus is het noodzakelijk dat u ook weet waar u nu staat. U wilt immers effectief investeren in duurzame woningverbetering. De indexering van het woningbezit moet dus in kaart worden gebracht en dat is een tijdrovende klus wanneer u dit goed wilt doen. Het Team Duurzaam Wonen kan u daarmee helpen!

De gediplomeerde EPA-adviseurs van ons team hebben alle benodigde kennis in huis om het Energielabel te verzorgen.

Breman voert energielabeling uit onder het NL-EPBD procescertificaat volgens BRL9500, afgegeven door KIWA . U bent daarmee verzekerd van een zorgvuldige opname en verwerking van de data. Breman verzorgt voor u het volledige proces van archief tot afmelding bij de RVO.

Om het Energielabel van werkelijke waarde voor u te laten zijn, bekijken we uw bouwarchief, en maken desgewenst proefboringen om de isolatiedikte te bepalen. Bovendien beschikken wij over VABI-software waarmee we de data eenvoudig aan u kunnen terug leveren.

Bekijk ook ons “Smart-label” concept.

 

Vraag meer informatie aan: