Haven_Schiedam

In uitvoering

‘Veilig Wonen Schiedam’

In opdracht van Woonplus Schiedam en in samenwerking met Gemeente Schiedam en Brandweer regio Rijnmond, voert Breman het plan ‘Veilig Wonen Schiedam’ uit in alle woningen van Woonplus. Via deze pagina informeren wij alle inwoners over dit project, op de hoofdpagina van “Veilig Wonen” kunt u verder meer informatie lezen over Veilig Wonen.

Waarom ‘Veilig Wonen Schiedam’? Is mijn woning nu dan niet veilig?

Woonplus wil haar huurders een zo veilig mogelijke woning bieden. Dat doen ze al jaren door onder meer te werken met professionele partners als Breman voor onderhoud aan cv installaties, maar Woonplus wil graag nog een stap verder. Uw woning is dus niet perse onveilig, maar misschien kan het nog beter en Woonplus wil graag zoveel mogelijk zekerheid. Daarom worden in alle woningen van Woonplus waar een toestel hangt voor verwarming of warm water, melders opgehangen en worden de aanwezige toestellen gecontroleerd op veiligheid. Ook wanneer het toestel zelf geen eigendom is van Woonplus.

Wat komen ze dan precies doen?

Het Team Veilig Wonen komt bij u langs om te controleren of de rookgasafvoer en luchttoevoer in orde zijn en als dat beter kan, dan lossen we dat direct op. Verder hangen we, afhankelijk van uw woning, één of meerdere koolmonoxidemelders en rookmelders op. Er worden ook foto’s gemaakt van uw toestel zodat we voor alle woningen later altijd kunnen terugkijken hoe het precies zit. Verder geven we u ook advies wanneer dit nodig is.

Ik heb al melders, bij mij hoeft het dan toch niet?

Melders hebben een beperkte levensduur. Na een aantal jaren werken ze niet (goed) meer. Ook blijken uit allerlei testen dat niet alle melders die in het verleden zijn geplaatst, voldoende goed werken. Woonplus wil er zeker van zijn dat alle melders goed werken, daarom worden nu ook alle melders die in het verleden zijn geplaatst, vervangen voor nieuwe melders.

Team Veilig Wonen maakt uitsluitend gebruik van melders die zijn goedgekeurd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (publicatie 31-5-2017)

Hoe zit het met de batterijen, moet ik die zelf vervangen?

Nee, de batterijen die in de melders zitten, gaan net zo lang mee als de melder zelf, als het goed is tot 10 jaar. Wanneer de batterij leeg is, zal de melder dit aangeven en kunt u contact opnemen voor vervanging.

Hoe werken die dingen?

Er zal een speciale sticker in uw meterkast worden geplakt waarop de werking wordt uitgelegd en wat u moet doen wanneer hij begint te piepen.

Wanneer ben ik aan de beurt?

In een aantal gevallen zal het worden uitgevoerd gelijktijdig met het onderhoud aan de cv ketels. Waar dit niet het geval is, zal u apart bericht krijgen van Breman waarop een afspraakdatum staat vermeld. U kunt deze afspraak ook verzetten. Het is de bedoeling dat alle woningen medio 2018 worden bezocht.

Ik huur niet van Woonplus, maar woon wel in Schiedam. Kan ik meedoen?

Jazeker, u kunt meedoen. In samenwerking met het Gemeentelijk Servicepunt Woningverbetering doen wij u graag een speciale aanbieding die geldt voor alle particuliere woningeigenaren in Schiedam.

Klik op de ‘Doe mee’ knop, vul het formulier in en wij doen u geheel vrijblijvend een voorstel.

Woont u niet in Schiedam, maar wilt u toch meer weten of wilt u informatie als verhuurorganisatie? Dat kan uiteraard ook!

Vraag een vrijblijvend voorstel aan

Wat doen de Gemeente Schiedam en de Brandweer in dit project?

De Gemeente Schiedam en de Brandweer juichen het initiatief van Woonplus toe! Zij zien het belang van de controle’s en het plaatsen van de melders, als middel om het risico op onnodige slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging zo klein mogelijk te maken. Met de Brandweer regio Rijnmond is samengewerkt om tot een goede keuze van betrouwbare melders te komen en is overlegd over de plaats waar de melders moeten komen. Deze worden dan ook volgens de nieuwste richtlijnen van de Brandweer geplaatst. Ook stelt Breman de Brandweer middelen ter beschikking waarmee ze na plaatsing van de melders deze kunnen uitlezen bij eventuele meldingen; zo kunnen ze sneller vaststellen wat er aan de hand is.

Garanderen Breman en Woonplus mijn veiligheid na het project?

Helaas is dat niet helemaal mogelijk. U heeft ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om uw veiligheid. Zo moet u altijd toegang verlenen tot onze monteurs om onderhoud te kunnen plegen aan uw toestellen en is het van belang dat u zich houdt aan de tips op onze pagina “Veilig Wonen; wat kunt u hier zelf aan doen?”. Wanneer u uw woning gebruikt zoals deze is bedoeld en geen aanpassingen of activiteiten doet die uw veiligheid in gevaar brengen, dan kan het project “Veilig Wonen Schiedam” u helpen om de veiligheid compleet te maken.

Team Veilig Wonen in de media