Header_Particulier_-_producten-diensten_-_CV-ketel

Hoe is het gesteld met uw cv-ketel?

Een storing komt nooit gelegen. Vaak gebeurt het als het buiten koud is, in het weekend of tijdens de feestdagen. Voorkom wachttijden en hoge reparatiekosten. Kies voor zekerheid. Kies voor Breman!

Aanbod: nu de eerste drie maanden én een nulbeurt gratis bij het afsluiten van een service-abonnement voor uw cv-ketel en/of mechanische ventilatiesysteem!

Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders niet weten hoe het is gesteld met de veiligheid van hun eigen cv-ketel. 32 procent denkt nooit na over de gevolgen van slecht onderhoud van de cv-ketel en 7 procent heeft zelfs nog nooit onderhoud laten uitvoeren.

De belangrijkste reden dat u uw installatie niet laat nakijken is omdat u denkt een nieuwe en dus veilige ketel denkt te hebben. Echter, uit cijfers van Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting blijkt dit argument geen stand te houden. Uit het koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bleek dat de helft van de ongevallen plaatsvindt met een moderne cv-installatie.

Door Breman regelmatig onderhoud te laten uitvoeren aan uw toestel(len), voorkomt u onnodig energieverbruik en bovendien levert dit een veilige, comfortabele en gezonde leefomgeving op. Voor u en uw eventuele medebewoners. U voorkomt bovendien onnodige reparatiekosten en bent over de gehele levensduur van uw toestel(len) dus aanzienlijk voordeliger uit.

Meld u nu aan voor een onderhoudsabonnement

Aanmelden