Header_Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Breman is maatschappelijk betrokken. Dat uit zich op diverse manieren. Van projecten die dichtbij worden geïnitieerd tot plannen die over grenzen gaan. Op deze pagina een overzicht van projecten die vallen onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Namibië

Een goed voorbeeld van ‘over de grenzen’ is het agraproject in Namibië, een initiatief van het René Kids Centre. Een project waarbij Breman heeft geïnvesteerd in land en middelen, met als resultaat succesvolle landbouw en duurzame werkgelegenheid. Het filmpje hieronder spreekt voor zich.

DuurzaamDoordacht

Ook onze opdrachtgevers merken ons duurzame en verantwoorde handelen. Bijvoorbeeld met het concept Duurzaam Doordacht. DuurzaamDoordacht is een concept waarbij we woningen kunnen aanpassen van label F naar minimaal label B, voor een beperkte investering. Door een goed uitgedacht concept kunnen we dit in een bewoonde situatie, in maximaal drie dagen realiseren. De maatregelen binnen ons concept zijn gebaseerd op een combinatie van isoleren, ventileren, verwarmen en/of energie opwekken. Welke oplossingen binnen deze maatregelen gekozen worden, hangt af van het type woning, de omgeving, de wensen van de corporatie en de bewoners.

Footprint

Binnen Breman willen dat iedereen zich bewust is van de uitstoot van CO2. Met een wagenpark van ongeveer 900 auto’s zijn we ons bewust dat we door ons verbruik van brandstoffen een uitstoot van CO2 veroorzaken. Reductie van uitstoot door minder en zuiniger te rijden heeft direct effect. Om die reden hebben we de Footprint in het leven geroepen. Dat betekent onder meer dat we in staat zijn om zowel de verbruikte brandstof, als ook de uitstoot van CO2 in kaart te brengen van ieder Breman bedrijf. Om het bewustzijn te bevorderen hebben we als Breman zijnde ook een challenge gekoppeld aan de Footprint.

Gedie

Breman kent van oudsher een actief sociaal beleid waarbij mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zijn opgenomen in de organisatie door hen passend werk, een passende beloning en passende ondersteuning en begeleiding te geven. Gedie is daar een voorbeeld van. Gedie is een onderneming, die is opgezet voor mensen met een verstandelijke beperking. De werkzaamheden die zijn uitvoeren betreffen onder meer het verpakken van trap- en deurmatten, matten op maat snijden, stalensets bundelen, lossen en laden van containers en vrachtwagens en verder alle voorkomende sorteer- en inpakwerkzaamheden.

Meer over Gedie